Očkování

rozhovor s MUDr. Elekovou. Opravdu stojí za to přečíst. Zde

 

Rozhovor s Kateřinou Karaimi Motyčkovou- Život může být čím dál krásnější!

https://www.cestyksobe.cz/katerina-karaimi-motyckova-zivot-muze-byt-cim-dal-krasnejsi-ad1792/

Šišinka mozková bez fluoridu je důležitější, než kdy jindy

Závažnost této problematiky je větší, než většina chápe. Fluorizace patří spolu s GMO a nakažlivými nucenými vakcínami k největším zločinům proti lidskosti.

Chápání různých fluoridů

Existují dva typy fluoridů. Fluorid vápenatý, který se vyskytuje přirozeně v podzemních vodách, je relativně neškodný. Nicméně jeho přílišná denní konzumace může vést k problémům s kostmi či zuby. Vápník se používá jako protilátka při otravě fluoridem. Tento zmírňující faktor naznačuje, že vápník v přirozeně vytvořeném fluoridu vápenatém neutralizuje většinu toxických účinků fluoru.

Na druhou stranu jsou typy fluoridů přidávaných do vody a dalších nápojů a potravin odpadními produkty jaderného, hliníkářského, a nyní většinou fosfátového průmyslu. EPA je klasifikovala jako jedy: kyselina fluorosilikátová, fluorokřemičitan sodný a fluorid sodný.

Pro účely tohoto článku bude fluorid sodný zahrnovat všechny tři typy. Fluorid sodný je používán jako jed na krysy a jako pesticid. Podle vědecké studie provedené před několika lety, Komparativní toxicita fluorových sloučenin, je průmyslový odpad fluorid sodný 85x jedovatější, než přirozeně se vyskytující fluorid vápenatý.

Zdravotní rizika fluoridu sodného

Obecně, většina fluoridu vstupujícího do těla není snadno odstraňována. Má tendenci se hromadit v kostech a zubech. Nedávno bylo objeveno, že se hromadí dokonce i v šišince mozkové, nacházející se uprostřed mozku.

Tyto následky dentální fluorózy, která vážně poškozuje zuby, způsobené fluorizací byly zdokumentovány. Přesto Americká zubařská asociace (AMA) nadále hraje mrtvého brouka a fluorid propaguje. Odmítá připustit, že místo aby bránil kažení zubů, způsobuje fluorid ještě větší na zubech škody.

Záplava fluoridů sodného v pitné vodě a potravinách také vytváří další závažnější zdravotní problémy, které nejsou široce publikované, ba jsou dokonce potlačované. Nicméně mimo fluorózy spojily nezávislé laboratoře a uznávaní výzkumníci s dlouhodobým denním požíváním fluoridu sodného následující zdravotní problémy:

  • Rakovina
  • Genetické poškození DNA
  • Narušení štítné žlázy – ovlivňující celý endokrinní systém a vedoucí k obezitě
  • Neurologické nemoci – snížené IQ a neschopnost se soustředit, letargie a únava
  • Alzheimerova nemoc
  • Narušení melatoninu, snižuje imunitu vůči rakovině, urychluje stárnutí, způsobuje poruchy spánku
  • Šišinka mozková, zvápenatění, které ucpává tuto žlázu nacházející se uprostřed mozku

Jak jsme do toho spadli?

Podle investigativního novináře Christophera Brysona, autora knihy Fluoridový podvod, bylo přidávání velkého množství fluoridu sodného do vody a potravního systému komplotem v rámci PR, organizovaným odvětvím, které mělo problémy jak se zbavit jedovatých materiálů.

Fluorid byl potřeba ke zpracování a obohacování uranu. Pro-fluoridová propaganda byla spuštěna během projektu Manhattan, ve 40. letech. Účelem bylo přesvědčit pracovníky a lidi v místě, kde byla v Tennessee největší jaderná továrna, že je nejen bezpečný, ale také dobrý pro zdraví zubů dětí.

Na počátku 50. let nechvalně překrucovač a otec reklamy Edward Bernays pokračoval v kampani na přidávání fluoridů do vody, jako experiment vyrobení souhlasu lidí! Pak se AMA chytla té věci s chrupem a podporovala přidávání fluoridu sodného do vody. Pár nesouhlasných zdravotních studií bylo obvykle rozcupováno. Nesouhlasné hlasy byly ignorovány jak šarlatáni, bez ohledu na jejich významnost.

Vyhnutí se fluorizaci

Mějte na paměti, že převaření jen zvýší koncentraci fluoridu. Ale odstranění fluoridu z vody není tak obtížné. Reverzní osmóza funguje při odstraňování fluoridů dobře. Pokud jste vlastníkem svého domu a můžete oželet pár drobných, můžete si to nechat nainstalovat pod dřez v kuchyni. To činí věci velmi pohodlnými při odstraňování fluoridu z pitné vody.

Pokud to není vaše situace, sežeňte si pár velkých džbánů a naplňte je z přístroje reverzní osmózy v obchodech se zdravou výživou, obchoďácích a na dalších místech. Je tam několik takových strojů, obvykle označených jako reverzní osmóza, a obvykle jsou na mince. Takže to je nejpřístupnější a nejlevnější způsob, pokud si ho nemůžete nechat nainstalovat.

Fyziologický význam šišinky mozkové

Během 90. let v Anglii vědkyně jménem Jennifer Luke provedla první studii účinků fluoridu sodného na šišinku mozkovou. Zjistila, že šišinka mozková, nacházející se uprostřed mozku, je cílem fluoridu. Šišinka prostě absorbuje více fluoridu, než jakákoliv jiná fyzická hmota v těle, dokonce víc než kosti.

Kvůli významu šišinky mozkové pro endokrinní systém znamenaly její závěry průlom. Její studie poskytla chybějící článek u spousty fyziologických poškození způsobených fluoridem sodným, které byly předjímány hypoteticky, ale nebyly pozitivně dány do souvislosti. Skutečný hlavní zdroj řetězové reakce zablokované endokrinní aktivity byl nalezen.

Vskutku dobré zprávy. Častá expozice venkovnímu slunci, zhruba po 20 minut, pomůže fluoridem zvápenatělou šišinku mozkovou stimulovat. Jen zajistěte, abyste si sundali klobouk. Je to důležitější, než většina lidí chápe, protože šišinka mozková ovlivňuje tolik dalších enzymů a endokrinní aktivity, včetně tvorby melatoninu.

Spojitost s 2012

Nejdříve něco o 2012, datu, o kterém jste možná slyšeli. Podle Carlose Barriose, antropologa, historika a výzkumníka, který byl zasvěcen jako mayský obřadní kněz a spirituální průvodce: „Antropologové navštěvují chrámy a čtou nápisy… ale nečtou znaky správně… Další lidé píšou o proroctví ve jménu Mayů. Říkají, že svět v prosinci 2012 skončí. Mayští starší jsou kvůli tomu naštvaní. Svět neskončí. Bude transformován.“

Carlos Barrios dále říká, že tato transformace bude jak spirituální, tak fyzická. Přechod začal v r. 1987. Říká, že se nacházíme ve spirituálním přechodu z vlády materialismu, hrabivosti a nepřátelství do nového období spolupráce a míru – ale ne bez obtíží. Současná oligarchie je spokojená s tím, co má, a nechce se vzdát, a je mocná. Mayové tvrdí, že 2012 označuje konec období čtvrtého slunce a začátek pátého slunce.

Carlos poukazuje na to, že nepřátelská revoluce proti vládnoucí třídě nebude fungovat. Je na těch, kteří chtějí tento posun, aby se spojili s ostatními takovými a začali aktivně vytvářet sítě skutečné spolupráce. Staré se zhroutí. Nové období přijde na svět se svými porodními bolestmi, jejich závažnost závisí na naší schopnosti přijmout, co se děje, a jít s proudem. Toto, říká, si vyžaduje rozvoj bezpodmínečné lásky, s otevřeným a prostým srdcem, odpuštění a spolupráci s méně konkurencí ega.

Spojení šišinky mozkové s problematikou 2012

No, co to vše má společného s šišinkou mozkovou? Hodně. Ta je jogínskými mistry považována za portál do vnitřního a vyššího já, včetně Paramahansa Yoganandy, autora Autobiografie jogína. Parapsychologové ji považují za pojítko s mezidimenzionálními zkušenostmi. Je spojována s tím, co mnozí nazývají třetí oko či šestá čakra, což je brána do vyššího vědomí a požehnání.

A je klíčová pro podporu intuice, schopnosti, která bude potřeba během tvrdých časů. Takže je potřeba se vyvinout spirituálně, aby to pomohlo vytvořit lepší pochopení a přijetí spolulidí, a snazší skupinovou spolupráci. Meditace je součástí tohoto vývoje. Ta a trochu sluníčka, dobrý odpočinek a jídlo může způsobit, že zvápenatělá šišinka se uvolní a umožní otevření portálu.

Neobvyklý psychiatr, profesor medicíny na univerzitě v Novém Mexiku a praktikující buddhista dr. Rick Strassman napsal knihu založenou na skutečných studiích na lidech pod psychedelickou drogou DMT, s názvem DMT, molekula ducha. Objevil, mimo jiného, že šišinka mozková je zdrojem tvorby DMT během porodu a smrti, a během zážitku blízké smrti nebo mystických zážitků. Tento chemický přístup podporuje názor, že šišinka mozková je portál, kde duch přechází do jiných dimenzí, buď vstupuje do této fyzické sféry, nebo ji opouští.

Jihoameričtí a středoameričtí šamani používají ayahuascu, bylinný lektvar, který stimuluje DMT, pro psychologickou léčbu a spirituální zasvěcovací obřady. Rozšířili své obřady pomocí ayahuascy díky svému cestování po světě nebo otvírání svých domorodých zařízení pro cizince. Činí tak naléhavě, v předjímání r. 2012. Jejich přáním je nakopnout a rozšířit vědomí jednotlivců, aby přechod u vědomí byl usnadněn a týkal se co nejvíce lidí.

Zdroj

Na obrázku je kruh, který se objevil 23.července 2012 v obci Roundway a zobrazuje přesnou chemickou strukturu molekul DMT.

Psychika ovlivňuje naše geny, velmi zajímavé čtení!

 

Konstantin Korotkov

Dear friends!

Jde změřit láska?

Úžasné poznatky získané využitím technologie měření a zobrazení emise biofotonů v reálném čase.

https://new.korotkov.org/

 

Lynne Mc Taggart: The Intention Experiment

Stránky projektu: https://www.theintentionexperiment.com/

zajímavý projekt, kde vědci zkoumají jak funguje ovlivňování reality myšlenkami. Bylo potvrzenou řadou pokusů. Minulé, současné a budoucí výzkumy sumarizuje kniha s tímto názvem. V češtině zatím nevyšla. Škoda.