Svobodný vysílač, zkušenosti z praxe psycholožky a léčitelky

17.05.2017 00:00

Povídání o práci terapeutky a seznámení s metodou Cesta. Poslechnou si.