Mgr. Veronika Kučerová

    Jsem terapeutka s dlouholetou praxí v oblasti harmonizace duše a těla. Vnímám jako svoje poslání pomáhat lidem k návratu do rovnováhy - ukázat jim cestu, jak sladit všechny aspekty svého života. Mám radost, když se to daří a moji klienti, děti i dospělí, se pak již obejdou bez mojí pomoci.

    Vystudovala jsem obor psychologie a pedagogika na Ped. F Univerzity Karlovy v Praze, absolvovala mnoho terapeutických  výcviků, seminářů a školení, abych pak vytvořila vlastní terapeutický přístup, který ve svojí praxi používám, a v němž  organicky propojuji tradiční psychologické vzdělání  s nejmodernějšími terapeutickými metodami. Otevřenost, přijetí a podpora je tím hlavním, co u mne klienti nacházejí.

    Mým cílem je navázat osobní vztah s klientem, a pomoci mu najít v sobě sílu a schopnosti  se vypořádat se zátěží, která mu narušuje vztahy, zdraví, a dobrý pocit ze života. Jsem průvodkyní a svědkyní toho, jak lidé objevují svůj nekonečný vnitřní potenciál ke smysluplnému a radostnému bytí. Mám radost z každého setkání a cítím se obohacena vším, co mne v životě potkává. Klienti se stávají mými přáteli a jsou mi stálou inspirací pro další osobní rozvoj.

        Postupně, jak rostou moje zkušenosti, jsem přidala do svého terapeutického repertoiru Autopatii a Cestu. Absolvovala jsem roční intenzivní mezinárodní terapeutický výcvik Cesty (The Journey), vedený osobně autorkou metody, paní Brandon Bays, a jejím manželem Kevinem Billetem. Tyto metody se staly dalšími  skvělými nástroji, které používám při navracení mých klientů do rovnováhy.

    Pan Jiří Čehovský, objevitel autopatie, je pro mne neustálou inspirací a nesmírně si ho vážím. Díky autopatii získali lidé  jednoduchý a praktický nástroj, jak znovunaladit svoje tělo na zdraví a vyhnout se tak často devastujícím zásahům tradiční chemicko-technické medicíny. Autopatie mě uchvátila a používám ji  jako skvělý nástroj k poznání sebe sama, k léčení v rodině i mimo ni. Již tradičně se zúčastňuji pokročilých kurzů autopatie  a přednáším na každoročních autopatických konferencích, podílím se úzce na vývoji této metody. Zasloužila jsem se o popularizaci autopatie v Plzni a okolí a dostala ji do povědomí Plzeňanů.

Vše, s čím se v životě setkávám je mi inspirací, některá setkání byla velmi důležitá, děkuji za ně z celého srdce.

    Těším se na vás, na vaše děti a přátele!

S láskou a úctou,

                                                                                                                                            Veronika Kučerová